03 května 2012

Itálii se daří lépe než Španělsku - a premiér Monti je najednou muž na svém místě?

Peter Bo Kiaer, akciový analytik Saxo Bank  

Jsou investoři a média schopní zvládnout v jednu chvíli jen jedno téma? Téměř na všech titulkách tištěních i on-line médií  jsme mohli vidět španělského ministerského předsedu Rajoye. Podařilo se mu totiž udělat politický kotrmelec, když ještě 2. března čekal schodek rozpočtu ve výši 5,8 procenta. Těžce tak přestřelil rozpočtový cíl stanovený Evropskou unií na 4,2 procenta. Od té doby si pro sebe usurpuje všechny titulky. Ale kam se vlastně poděl italský premiér Monti? Podařilo se mu opravit motor a od té doby Itálie v pořádku jede? Je tohle důvod, proč italské akcie překonávají od začátku března ve své výkonnosti ty španělské o téměř 6 procent (viz graf č. 1)?

Měli by investoři jednoduše prodat tituly z IBEXu a nakoupit z BIC30 nebo indexu podobného tomu italského?

Podle mě za zvýšenou výkonností italských akcií stojí investoři, kteří se chtěli zbavit svých španělských expozic tím, že prodávali tituly z IBEX indexu. Ovšem aniž by věděli, co vlastně index všechno zahrnuje. Pro lepší přehled se podívejte na článek o osedlání divokého koně. Později se dostavila nedostatečná výkonnost indexu zatímco se Španělsko čím dále častěji objevovalo v médiích. Naproti tomu Itálie měla horší výkonnost v porovnání s Evropou, ale nešlo o tak zásadní rozdíl.

Před tím, než investujete do jakéhokoliv indexu, zejména z řady těch koncentrovanějších (s 30 až 50 akciemi), doporučuje se, aby si investoři pořádně prohlédli společnosti v něm zahrnuté. Takto zjistí, jaké hospodářské cykly a mechanismy daný index pohání. Minulý týden jsem se zaměřil na IBEX a došel jsem k několika závěrům. To samé jsem pak udělal s italským BIC30 a také jsem objevil pár zajímavostí.

Sektory nejvíce zastoupené v BIC30

Na grafu č. 2 můžete vidět, že finančnictví/banky jsou stejně jako v indexu IBEX dominantním sektorem i u BIC30. Převažují v něm akcie bank Unicredit (CRDI), Intesa Sanpaolo (ISP) a Generali (GASI), každá z nich se podílí zhruba 5 až 6 procenty. Druhým největším sektorem jsou minerální paliva s 22 procenty, což je podstatně odlišné od IBEXu. Ještě důležitější pak je, že tato sekce zahrnuje jen jednu akcii, kterou je ENI (ENI)!

Jen tak na okraj, třetím největším sektorem jsou průmyslové služby, které mají v IBEXu jen malou váhu. Čtvrtým sektorem jsou pak utility s ani ne 15 procenty.

Úvahy

Podle mě by bylo chybou interpretovat expozici bankovnictví v těchto dvou indexech jako “rovnocennou”, přestože na procenta jsou zastoupení téměř stejná. Jednou z hybných sil (ovšem těch rizikových) u italských bank jsou refinanční problémy tohoto roku. Zaprvé, jsou banky schopné získat přístup k finančním trhům, a zadruhé, za jakou cenu? Dostala se ziskovost do ohrožení nebo jen vidíme nízkou míru návratnosti v porovnání s kontinentální Evropou, kde je refinancování jednodušší?

Když se na situaci podíváme podrobněji, hlavním rizikem je expozice italských bank směrem do východní Evropy. Můj kolega Tomas Berggren popsal ve svém článku Jsou rakouské banky kvůli svým expozicím ve střední a východní Evropě v nebezpečí? pár problémů souvisejících právě s touto částí Evropy. Rozsáhlé expozice v regionu střední a východní Evropy italské banky oslabí, A to v případě, že se opět objeví problémy s deficity v oblasti bankovnictví. Především Intesa Sanpaolo má obrovské expozice v Maďarsku, jehož současné rozpory s EU nevěstí nic dobrého a jen zvyšují celkové riziko.

Španělské banky, tj. Banco Santander (SAN) a BBVA (BBVA), se nyní nejvíce obávají realitního trhu a deflace související s bublinou z roku 2008. Tento stav je pomalu ničí, což má výrazný dopad na celou ekonomiku. Španělská vláda navíc nyní zavádí jeden úsporný balík za druhým, což situaci na trhu s nemovitostmi ještě zhoršuje. Z toho důvodu by se investoři neměli dívat jen na převahu finančního sektoru a z toho dělat závěry, ale spíše by se měli soustředit na základní hnací síly indexu.

Tzv. single akcie, které mají v indexech významnou váhu, můžou stát za tím, že se bude výkonnost těchto indexů lišit. V indexu BCI má výrazné zastoupení cyklické energetické společnosti ENI jiný charakter než v případě defenzivního telekomunikačního titulu Telefonica v IBEXu. Obě společnosti mají však velký vliv na výkonnost těchto indexů. Současně vše závisí i na vývoji světové ekonomiky.

Nicméně nyní to vypadá jakoby investoři opouštěli cash flow defenzivní Telefoniky (TEF) a přecházeli ke cash flow cykličtější energetiky. Usuzuji tak z naposledy měřených výkonností jednotlivých akcií. Telefonica klesla o 15 procent zatímco ENI rostla mírně o 0,5 procenta, což je velký rozdíl.

Kterému indexu se bude dařit?  
O obou indexů se objevuje riziko spojené s vývojem finanční krize v každé zemi a také s vývojem v Evropě. Další vývoj situace bych posuzoval podle vývoje desetiletých státních dluhopisů Španělska a Itálie. Dosažené výnosy odrážejí to, jak investoři a věřitelé posuzují důvěryhodnost očistného procesu, který právě probíhá. Dláždí současná řešení cestu do slepé uličky nebo skutečně snáší ovoce s lepší budoucností? To zjistíme po testech, které proběhnou letos i za rok. Zatímco zdravého úsudku se nedostává, volatilita udeřila plnou silou. Vše se pak promítne v akciových indexech. Doufám, že jste se z článku dozvěděli více o tom, co ovlivňuje BCI30 a IBEX35, a jako investoři máte lepší přehled o tom, kam investovat.

Závěr
Negativní makroekonomická data ze Španělska si v případě indexu IBEX35 nepochybně vybrala svou daň. To ovšem není jediný důvod, proč měl oproti indexu BIC30 horší výsledky. Důvodem posledního nezdaru jsou odlišné mechanismy rizik a v neposlední řadě i významná expozice ENI v indexu BIC30.

DodatekNíže v tabulkách č. 1 a 2 jsou uvedeny doplňující informace o míře zastoupení jednotlivých firem v indexu. Tato čísla porovnejte s tabulkami ve článku o IBEXu.0 komentářů: