19 dubna 2012

Před příchodem Facebooku se podívejme, jak se IPO vyvedlo ostatním technologickým firmám


Matt Bolduc, akciový analytik Saxo Bank
19. 4. 2012


Investoři se budou nepochybně dožadovat akcií Facebooku (s burzovním symbolem FB), když se v květnu objeví na trhu jeho IPO. Ale protože si na tento okamžik budeme muset ještě pár týdnů počkat, podívejme se teď na primární emise technologických akcií za poslední dva roky, abychom se realisticky dobrali možného výkonu nových akcií.


U valné části IPO, převážně těch z technologické oblasti, nakonec ke stabilnímu toku zisků nedošlo a nic netušící veřejnosti se vykládají jen neuvěřitelné historky o jejich růstu.


Pokud chceme s jistotou zjistit, zda se IPO může pokazit, je třeba přijít na to, jak hodlají se svým novým bohatstvím naložit prvotní investoři. Mnoho technologických firem je financováno z rizikového kapitálu (venture capital), a proto raději věřte, že investoři poskytující tento kapitál si svůj podíl ve firmě ponechají a budou si zároveň myslet, že daná firma má větší cenu, než jakou za ni platí trh.


K tomu ale dochází jen jednou za čas a ve většině případů k této situaci nedojde nikdy. První den vyletí jejich IPO rychle nahoru a pak z něj všichni vycouvají. Ale taková je podstata celého tohoto byznysu.


Všichni podléháme módním trendům


Pokud chce investor budovat své bohatství s rozumem, jen zřídkakdy jde do IPO naplno. Je ironií, že mnoho investorů si to zřejmě uvědomuje, ale zdá se, že všichni na to zapomněli. Je to stejné jako s novými atletickými botami, které v noci světélkují. Všichni by je chtěli. A všichni taky touží po rychle rostoucí akcii.


Podíval jsem na na několik posledních IPO technologických firem a jejich výkonnosti. Výsledky přitom překvapily dokonce i mě. Těmto IPO se dařilo dokonce méně, než jsem očekával. Jen 4 z 10 IPO mělo od svého uvedení kladné absolutní výnosy. Celkem 9 z 10 zaznamenalo v porovnání s indexem Nasdaq horší výkon a dařilo se jen firmě Zynga, a ta překonala Nasdaqjen o nepatrných 0,3 procenta (viz. graf).


Všimněme si také, že výkonnost IPO je mírně ovlivněna cenovou hladinou, což jsem vyjádřil jako poměr ceny k prodejům/tržbách v roce IPO. Poměr P/S (price/sales - cena/prodeje) jsem použil jednoduše proto, že většina z těchto firem negeneruje v roce svého IPO žádné zisky, a tudíž ukazatel P/E postrádá smysl. Dále je důležité zdůraznit, že výkonnost indexů S&P a Nasdaq byla pozitivní během všech různých období, které jsme brali v potaz. To nám ukazuje, že celkový sentiment investorů na tomto trhu nebyl negativní, a to by mohlo ovlivnit vnímání těchto rizikových technologických IPO.


I když nemůžeme na 100 procent určit vztahy mezi oceněním (P/S) a výnosy po IPO, můžeme si všimnout, že společnosti jako HomeAway, Renren a Pandora Media i přes svá extrémně vysoká ocenění nakonec utrpěly od svého IPO velké ztráty, konkrétně 59, 79 a 73 procent. Nejlépe se dařilo firmě Zynga, jejíž ocenění bylo relativně nízké a poměr P/S činil 2,2. U Facebooku očekáváme, že v okamžiku IPO bude firma oceněna na hodnotu kolem 100 miliard dolarů. Vzhledem k tomu, že tržby Facebooku byly v roce 2011 3,7 miliardy dolarů, můžeme firmu ocenit na P/S kolem čísla 27 a P/E pak na 100. Tyto hodnoty naznačují, že akcie Facebooku budou pěkně drahé a budou se v rámci výše uvedených společností pohybovat v horní cenové hladině.
Ovšem stejně jako LinkedIn, i Facebook by měl být schopný udržet si své extrémně vysoké ocenění alespoň po dobu, kdy mu poroste uživatelská základna. A to jednoduše díky tzv. síťovému efektu. V něm platí, že cena produktu, v tomto případě sítě nebo komunity, stoupá s počtem uživatelů. Tento efekt minimálně podrží vysoká ocenění, a to aspoň na chvíli.
Abych tedy technologická IPO shrnul - inklinují k velmi drahým a nevyzkoušeným byznys modelům. Facebook má však byznys model pevnější a daří se mu generovat solidní a stále rostoucí zisky. Jen v roce 2011 to byla 1 miliarda dolarů. Otázkou je, zda se vyplatí investovat do akcií 100miliardové firmy a předpokládat jejich další možný růst. Zřejmě ne, a přestože to většina lidí bude vědět, mnoho z nich do toho půjde. Přesně v duchu teorie “většího blázna” - budou spoléhat na to, že akcie potom prodají ještě většímu bláznovi, než jsou oni sami. Ale nakonec zjistí, že největší blázni byli právě oni.Novo Nordisk a jeho akcie těží z nárůstu obezity


Matt Bolduc, akciový analytik Saxo Bank
19. 04. 2012

Konečně si to připusťme, svět je stále starší a tlustší. Spolu s rozmachem ekonomiky a zvyšujícími se životními standardy z nás strava bohatá na maso v podstatě dělá tlusté bytosti. Takže bychom se sami sebe měli ptát: Jak na tom můžeme vydělat?

Existuje několik způsobů, jak toho dosáhnout. Můžete investovat buď do firem, které se zaměřují na tzv. asistovanou péči, ale z těchto akcií vám nikdy nekápne maximální možná suma točící se kolem obezitního boomu. Nebo můžete vložit své peníze do farmaceutickým firem, které se snaží s obezitou bojovat, ale ty se většinou soustřeďují i na jiné nemoci a v těch by se zisk z obezity mohl rozpustit. Nejčistší způsob, jak profitovat z celosvětové nestřídmosti, je skrze společnosti zabývající se léčbou diabetu. A v této oblasti snad neexistuje ryzejší hráč, než je Novo Nordisk.

Trocha diabetologické teorie

Nejčastější formou diabetu je typ II, který se na celkovém výskytu této nemoci podílí 90 procenty. Hlavními důvody vzniku diabetu II. typu jsou faktory jako obezita, nedostatek fyzické aktivity, nezdravá strava a stres, což by vlastně sedělo na život průměrného člověka západní společnosti.

Trh spojený s léčbou diabetu vyrostl v posledních pěti letech o 11 procent. A tato tendence se zřejmě nezmění . Už jen v souvislosti s tím, jak se prodlužuje délka našeho života a naše pupky narůstají. Protože západní kultura a západní zvyky se promítají i do rozvíjejících se ekonomik, rozšíření diabetu lze čekat i ve státech jako je Čína a Indie. Zatímco se v posledních deseti letech zvýšila spotřeba inzulinu na hlavu o 47 procent ve Spojených státech, o 61 procent v Německu, o 77 procent ve Velké Británii, o 87 procent v Japonsku, v Číně spotřeba dokonce vyletěla na 1300 procent. To jen zdůrazňuje odhad, že v Číně je v současnosti nejvíce lidí na světě s diabetem typu II. Tato nemoc se týká odhadem 10 procent populace, což je dokonce vyšší poměr než ve Spojených státech.

Podíl Novo Nordisku na celosvětovém trhu je nyní 51 procent. Toto číslo se přitom v posledních šesti letech nezměnilo. Podíl firmy na čínském trhu je 63 procent, ale jelikož je Čína v této oblasti relativně “nepolíbená”, čínský trh s diabetem představuje ročně jen 4,5 miliardy DKK (v přepočtu zhruba 111,5 miliard korun), což je méně než 7 procent celosvětovým tržeb Novo Nordisku. Toto je důležitá informace, protože i když je nyní čínský trh relativně malý, v oblasti léčby diabetu se objevuje silná tendence k věrnosti vůči známé značce. Pokud dokáže Novo ovládat čínský trh i v příštích letech, může z toho tato firma nebo jakákoliv jiná zabývající se diabetem významně těžit.

Novo Nordisku se na trhu s diabetem daří nejlépe, protože více než 75 procent jeho prodejů a 65 procent jeho provozních výnosů pochází přímo z léčby diabetu. V současnosti dosahuje poměr tržní ceny akcie a zisku na akcii pro následující rok (forward P/E) hodnoty 24, což znamená, že má tato akcie růstový potenciál a proč by taky neměla mít? Společnost má zdaleka největší podíl na trhu, kde se už objevuje jen pár menších hráčů, a protože se soustřeďuje hlavně na diabetes, narozdíl od Sanofi a Eli Lily, může Novo Nordisk všechnu svou energii vložit do léčby diabetu. A to je velká strategická i nedostižná výhoda.


Budeme-li předpokládat, že trh poroste o 11 procent i nadále a že Novo Nordisk udrží svůj 50procentní podíl na celosvětovém trhu, pak můžeme rychle odhadnout, že tržby (top line) Novo Nordisku by mohly i dále růst v rozmezí 10 až 11 procent. Díky jeho rozsahu se náš konzervativní odhad růstu zisků (bottom line) pohybuje kolem 13 procent. Akcie se v posledních čtyřech kvartálech obchodovaly za trailing P/E 27 (leading nebo forward P/E 24) a pokud jsou moje předpoklady růstu správné, pak se v roce 2016 bude obchodovat jeho forward P/E za slušných 16.

Akcie firmy se v současnosti obchodují na horní hranici celkových P/E hodnot, což můžete vidět níže na našem grafu ocenění pocházejícího z Akciového průzkumu Saxo Bank. I když je tato akcie na můj vkus trochu drahá, investoři hledající růstové akcie určitě ocení sekulární růst diabetu (vděk samotnému diabetu by nemuselo být zrovna správné označení) a dominantní pozici firmy.

Přestože jsem se do Novo Nordisku bezhlavě zamiloval, mě osobně se cena akcie zdá příliš vysoká. Proto budu vyčkávat a modlit se, aby se začala obchodovat kolem P/E 20, aby se mi tato koupě vyplatila. I když bych mezitím mohl zmeškat dobrou investici, odmítám za růst platit tak vysokou cenu.

Spekulace o dalším uvolňování v Číně podporují v Asii riziko


Andrew Robinson
19. 04. 2012

Na začátku asijské seance se vynořily další spekulace o tom, že se Čína chystá přistoupit k uvolnění měnové politiky, což vytvořilo solidní základnu pro riziko. Tyto spekulace vycházejí ze zprávy tiskové agentury Xinhua, ve které se „oznamuje“ (podle nejmenovaného úředníka centrální banky), že se centrální banka chystá zvýšit reverzní repo operace a snížit požadovaný poměr rezerv, aby uvolnila likviditu. V souladu s tendencí k uvolňování měnové politiky, která je v platnosti od konce roku 2011, dodal: „Přijmeme komplexní a účinná opatření, abychom mohli v příhodnou dobu a příhodným tempem provést rychlou úpravu politiky a tím zajistit trvalý a přiměřený růst, pokud je o peněžní zásobu a úvěry, udržet likviditu bankovního systému na rozumné úrovni a podpořit stabilní a relativně rychlý hospodářský růst.“ Toto oznámení přichází navzdory tomu, že data z minulého týdne ukazují na to, že v březnu došlo ke zvýšení objemu bankovních půjček a k růstu celkové peněžní zásoby M2 na tříměsíční maxima.

Kromě spekulací ohledně Číny se pozornost soustředila na Japonsko, zejména na obchodní bilanci za březen a vystoupení guvernéra BoJ M. Širakawy. V březnu byl zaznamenán další schodek, ale mnohem nižší, než trh předpokládal. Vývoz se poprvé za šest měsíců neočekávaně obrátil do plusu, když meziročně vzrostl o 5,9 %, avšak vysoké náklady na energie způsobily meziroční nárůst dovozu o 10,5 %, což mělo za následek deficit ve výši 82,6 mld. JPY (po přebytku ve výši 29,4 mld. JPY v předchozím měsíci činily konsenzuální odhady -223,2 mld. JPY). Vzhledem k poptávce po automobilech byl vývoz do USA impozantní, zatímco vývoz do Číny byl slabý, když po propadu o 13,9 % v předchozím měsíci klesl tentokrát o 5,9 %.

Guvernér BoJ M. Širakawa řekl totéž, co včera viceguvernér, když prohlásil, že BoJ je skutečně odhodlána k rozsáhlému uvolnění měnové politiky, a upozornil, že pokud centrální banka svým slibům nedostojí, oslabí to důvěru veřejnosti ve státní instituce. Dodal, že než dojde k dalšímu zlepšení, bude se globální ekonomika muset vypořádat s mnoha dalšími obtížnými úkoly, a znovu zdůraznil, že měnová politika musí brát na zřetel nejen inflaci, ale také finanční nerovnováhu (zářným příkladem čehož je Evropa). Reakce USDJPY nebyla sice tak silná jako včera, ale stačilo to dnes k tomu, aby JPY zůstal pod pokličkou. Další významné zasedání BoJ proběhne 27. dubna.

Trhem včera zahýbala GBP v reakci na zdravější údaje o nezaměstnanosti a méně holubičímu zápisu ze zasedání BoE, které dalo impuls k posilování. Počet žadatelů o dávky v nezaměstnanosti se po dolů revidovaných 4,9 % v předchozím měsíci snížil v březnu na 4,9 %, rovněž poklesla i míra nezaměstnanosti ILO za období tří měsíců do února, a to z 8,4 % na 8,3 %. Zápis z posledního zasedání BoE ukázal, že arciholubice A. Posen již netrvá na dalším kvantitativním uvolňování, zato se ale diskutovalo o znepokojující povaze aktuálního tempa růstu. Připomínáme, že A. Posen vystoupí se svými stanovisky v průběhu dneška, takže se s posunem v jeho postoji budeme moci blíže seznámit.

Naproti tomu EUR se vůči dolaru propadlo až k úrovním kolem 1,3050, jelikož se pod tlak dostal španělský akciový trh a J. Weidmann z ECB hovořil o omezeních v programu odkupu dluhopisů ze strany ECB a nevidí důvod jednat o třetí vlně dlouhodobějších refinančních operací (LTRO). Pár EURGBP se v důsledku toho propadl na svou nejnižší úroveň od konce srpna 2010. V USA nebyla zveřejněna žádná makrodata, takže se Wall Street horko těžko snažil udržet si včerejší pozitivní momentum, a nevýrazné zisky předních technologických společností IBM a Intel tak dávaly důvod k vybírání zisků.

17 dubna 2012

Zápis ze zasedání RBA naznačuje, že před jakýmkoli snížením úrokových sazeb vyčkává banka na zprávu o inflaci

17. 04. 2012

Zlatým hřebem asijské seance bylo dnes zveřejnění zápisu z dubnového zasedání, který nabídl další vhled do úvah centrální banky o australské ekonomice a politice úrokových sazeb.

Půdu pro květnové zasedání připravila RBA diskuzemi o možnosti snížení úrokových sazeb – bude-li to nutné na základě údajů o inflaci v prvním čtvrtletí. Stejně jako v prohlášení, které následovalo po zasedání, uvedli členové, že před jakýmkoli snižováním sazeb je nutné počkat si na údaje o inflaci, i když nižší odhady růstu a poptávky budou mít pravděpodobně na inflační prostředí pozitivní vliv. RBA uznala existenci značných rozdílů mezi jednotlivými odvětvími ekonomiky, zejména špatnou situaci na trhu s bydlením a stavebnictví. Banka také naznačila, že z hlediska zaměstnanosti na tom ekonomika může být hůř, než vypovídá základní míra nezaměstnanosti a očekávaná míra účasti na pracovním trhu – tyto obavy vyvolává pokles odpracovaných hodin. RBA také uvedla, že AUD zůstává silný i přes snížení rozdílů mezi vývozními a dovozními cenami (terms of trade). AUD na to zareagoval jen omezeně poklesem 10 až 15 bodů oproti svému americkému protějšku a 20bodovým posílením vůči AUDNZD.

Jinde ve světě oznámila Čína v březnu pokles přímých zahraničních investic již pátý měsíc  za sebou. Podle ministerstva obchodu zpomalil příliv investic do Číny meziročně o 6,1 % na 11,76 mld. USD – v únoru byl zaznamenán pokles o 0,9 %. V prvním čtvrtletí roku 2012 činil celkový objem investic 29,5 mld. USD, o 2,8 % méně než ve srovnatelném období roku 2011.

Když už jsme u Číny, čínský státní úřad pro správu devizových rezerv (SAFE) oznámil další změnu devizových pravidel spočívající v uvolnění předpisů týkajících se čistých otevřených pozic; krátké pozice v USD jsou nyní povolené. Toto opatření by mělo pro obousměrný trh zajistit více likvidity. Vzhledem k tomu, že se veze na vlně víkendového rozšiřování denního pásma obchodování, pravděpodobně podpoří obousměrnou aktivitu v oblasti obchodování v jüanech v pevninské Číně i za jejími hranicemi.

Měnový pár EURUSD při včerejším evropském obchodování jednou krátce spadl pod klíčovou úroveň 1,30 – a to bylo vše. Následný těžkopádný vzestup donutil investory s krátkými pozicemi – kteří očekávali další propad – k ústupu. Po celý zbytek seance tento měnový pár stabilně šplhal vzhůru. Problémy se zadlužením periferních států EU přetrvávají; výnosy se španělských dluhopisů opět vzrostly na více než 6 %.

Makrodata z USA byla smíšená, maloobchodní prodej vzrostl o solidních 0,8 % meziměsíčně, mimo aut a plynu o 0,7 % meziměsíčně, index podnikatelské nálady státu NY se však znovu přiblížil úrovni nulové expanze/kontrakce s hodnotou 6,56 (v minulém měsíci to bylo 20,21). Dílčí indexy signalizovaly stagnující počet nových objednávek na úrovni 6,48, zatímco zaměstnanost vzrostla na cyklické maximum 19,28. Zaplacené ceny byly nejvyšší za uplynulé čtyři měsíce, i když počet dodávek prudce klesl. Podnikové zásoby přesně odpovídaly prognózám, ovšem index ceny rezidenčních nemovitostí NAHB v dubnu poklesl z 28 na 25.

16 dubna 2012

Zlato ke konci roku za 2000 dolarů za unci?


Finanční trhy včetně komodit se většinu uplynulého týdne vzpamatovávaly z negativního překvapení, které v předchozím týdnu přinesla zpráva o pracovních místech v USA. Americké akciové trhy poklesly na měsíční minimum a v Evropě se různé země nadále vyvíjí výrazně odlišným směrem. Rozdíl mezi vývojem indexu DAX v Německu a IBEX ve Španělsku je letos 27%. Pozornost se ve stále trvající dluhové evropské krizi soustředí na Španělsko, kde výnosy desetiletých dluhopisů rostou nad 6 procent, jsou tedy o 4 procentní body výše než tytéž dluhopisy německé.

Dolar se mezitím proti euru stále obchoduje do strany, přičemž opět našel podporu před důležitou úrovní 1,3000. Při dosažení úrovně podpory došlo k nákupům eura a prodeji dolaru, což podpořilo komodity.

Avšak krátkodobý pohled na světový růst, zejména poté, co čínské HDP za Q1 spadlo na tříleté minimum, ukazuje na další oslabení vývoje, což by mohlo pro komodity představovat určitou překážku v dalším růstu. Zprávy z Číny spustily další výprodeje průmyslových kovů, zejména mědi, která se před obratem na dolaru blížila kritické úrovni. Zlato rostlo po té, co opět zafungovala podpora a objevily se zprávy, že v roce 2013 by cena mohla dosáhnout hodnoty 2000 dolarů a ropa testovala sílu podpory.

Obchodníci se zlatem se nechali trhem v uplynulých měsících několikrát zmást, protože hlavním hybatelem vývoje byly řeči o tom, zda bude či nebude v USA další kolo kvantitativního uvolňování. Slabá data z amerického trhu práce odkryla další potenciál možného uvolnění. Podporu poskytl také GFMS, největší světový konzultant pro vzácné kovy. Ve svém Zlatém souhrnu 2012 uvedl, že cena by se do konce roku 2012 nebo začátkem 2013 mohla dostat nad hladinu 2000 USD.

Důvody pro pokračování rally jsou dobře známy: obavy z evropské dluhové krize, negativní reálný výnos a vyhlídky na další kvantitativní uvolňování v USA. Vrchol v roce 2013 se dá čekat, jakmile se vyhlídka růstu amerických sazeb stane realitou. GFMS také předpokládá, že nabídka dolů a recyklace zlata bude růst rychleji než poptávka po špercích a dalších produktech, takže investiční příležitost bude otázkou poptávky. Krátkodobě může cena dojít na 1530 USD, v případě, že trh bude opouštět riziko, což může na chvíli postihnout i zlato.

Techničtí obchodníci přivítali, že 55týdenní klouzavý průměr na 1647 dolarech jako podpora vydržel a trendová rostoucí čára od minima z roku 2008 zůstala nedotčená. V dalších dnech pravděpodobně k prolomení rezistence na hodnotě 1697 USD nedojde, protože mnoho obchodníků se nyní vůči zlatu chová netečně, protože zlato v uplynulých měsících často vydávalo falešné signály. Také lze argumentovat tak, že tato úroveň bude prolomena, protože hedžové fondy zůstaly trochu mimo s nižší expozicí vůči zlatu a budou reagovat, pokud se technický obrázek změní na pozitivní. 

Ekonomické zpomalení zasáhlo průmyslové kovy

Po lednovém silném růstu si kovy vzaly oddechový čas, přispívají k tomu i zprávy o ekonomickém zpomalení v Číně. Od počátku února se průmyslové kovy obchodují do strany, přičemž v posledních týdnech se prostředí změnilo na výrazně negativní. Vrcholem byl slabší report z amerického trhu práce, který nadále snížil výhled ohledně ekonomické aktivity a s tím související poptávky. 

Hlavním viníkem je však Čína a vysoké domácí zásoby průmyslových kovů jako je měď a ocel, které zvyšují obavy ze zpomalení. Čína v posledních letech stála za 40 procenty světové spotřeby a za více jak 50 procenty světového růstu ve spotřebě hlavních kovů. Proto jejich nejbližší cenový vývoj bude záviset na vývoji této země. 
Měď, nejvíce obchodovaný kov, prolomila technické úrovně jak v Londýně tak v New Yorku a aktuálně hledá podporu. Cena ještě nějakou dobu může trpět, protože panují obavy z tvrdého přistání v Číně a obavy vzbuzují také slabší ekonomická data v USA, která mohou panovat ještě dalších pár čtvrtletí. Techničtí obchodníci budou sledovat podporu na 8 000 USD/MT na LME v Londýně a 3,6 USD/lb na COMEXu v New Yorku. 
Poptávku po mědi očekáváme slabou, ale problémy na straně nabídky mohou cenu ochránit před dalším poklesem. Produkce z několika hlavních zemí zklamala z mnoha důvodů  jako například díky sporům se zaměstnanci, nepříznivému počasí, technickým problémům a díky poklesu kvality rudy, protože některé hlavní doly dosáhly hranice kapacity. 

Na trhu s ropou pokračují ústní intervence
Saúdská Arábie, největší světový exportér ropy a zároveň jediná země s další rezervní kapacitou, znovu vyjádřila svou nespokojenost se současnými cenami, které se pohybují okolo 120 dolarů za barel. Ministr ropného průmyslu Saúdské Arábie, pan Naimi prohlásil, že zde žádný nedostatek nabídky není a zásoby jak v království tak jinde ve světě jsou na svých maximech. Dále uvedl, že Saúdská Arábie je odhodlaná stlačit ceny níže a že může produkovat v případě potřeby větší množství navzdory tomu, že aktuální produkce činí 10 milionů barelů denně, což je nejvyšší úroveň za posledních třicet let.

Mezinárodní energetická agentura (MEA) také dělala, co mohla, aby uklidnila ropné trhy, když oznámila, že dva roky ztížených podmínek na straně nabídky jsou za námi. Podle ní růst poptávky mírně oslabuje ve chvíli, kdy Saúdská Arábie zvýšila produkci. Kam tedy jde všechna ta ropa, když ne do spotřeby? MEA se domnívá, že tuto ropu navíc skladují na souši i na moři především rozvojové země, aby zvýšily strategické rezervy pro případ, že dojde k výpadku dodávek.

Naděje před setkáním v Íránu rostou
Skupina zemí sestávající z Číny, Ruska, Británie, Francie, USA a Německa se v Íránu setká poprvé po roce, aby diskutovala, jak řešit více jak měsíc trvající spor ohledně jaderných záměrů Íránu, které výrazně přispěly k letošnímu růstu ceny ropy. Sankce uvalené na Írán zvýšily riziko, že export ropy by mohl v této zemi klesnout na úrovně, které jsme naposledy viděli během íránsko-irácké války v polovině 80.let. Vysoké ceny ropy však nedopadají negativně pouze na Írán ale i na země, které sankce zavedly. Zanechme stranou rétoriku, trh se bude soustředit na známky dohody, kterou budou obě strany prezentovat jako vítězství a která pomůže uvolnit napětí.

Cena ropy Brent klesla, zatímco WTI udržela trojmístnou cenu, čímž došlo ke snížení cenového spreadu mezi oběma ropami. Brzy bude otevřen ropovod Seaway z Cushingu, centrálního skladu ropy WTI do Mexického zálivu, což odstraní tlaky na skladovací kapacitu v této oblasti a což pomůže ropě WTI posunout se zpět na mezinárodní cenovou úroveň, kterou reprezentuje ropa Brent.

Brent po většinu uplynulého týdne hledala podporu v pásmu 119 a 120 dolarů za barel, kde ji také našla. Dokud se situace v Íránu nezlepší, spekulanti na pokles budou pravděpodobně vybírat
zisky okolo 119 dolarů, protože ke snížení cenové prémie před známkami nalezení řešení nedojde.