17 února 2012

Sektorová analýza USA (část první): Energetika - vítěz posledních dvou dekád

Peter Garnry, akciový analytik Saxo Bank  

Pohled na americké sektory od roku 1993
Naše analýza výnosů jednotlivých sektorů v USA vycházející z dat od roku 1993 vznikla jako vedlejší produkt hypotézy, že investoři dostatečně nevydělávají na držení finančních titulů ve svých portfoliích. Tedy nevydělávají tak, jak by mohli, kdyby měli portfolio složené ze všech ostatních sektorů, ale bez financí. Výsledkem byly některé postřehy, o které se s vámi chceme podělit ve dvou článcích.

Tento první článek pokrývá základní přehled statistik deseti hlavních sektorů podle klasifikace 10 Global Industry Classification Standard (GICS) v indexu S&P 500 a zdůrazňuje zajímavá fakta, která by měl každý investor zvážit. Druhý článek se zaměří na porovnání výkonnosti různých portfolií ve srovnání s celým indexem S&P 500 a pokusí se odpovědět, zda by neměli investoři ze svých portfolií finanční sektor odstranit.

Jaké jsou roční výnosy od roku 1993

Pokud se podíváme na graf výnosů níže, zjistíme, že od roku 1993 se nejlépe dařilo energetice s ročními výnosy 11,8 procenta. Naproti tomu index S&P 500 vynesl 8 procent a americké 1-3 leté dluhopisy 4,6 procenta. Naopak nejnižší výnosy připsaly sektory telekomunikací a financí. Popravdě řečeno telekomunikace vynesly ještě méně než krátkodobé a bezrizikové americké dluhopisy.

Je situace jiná, když zvážíme i rizika?
Obrázek situace se změní, když započítáme takzvaný Sharpeho poměr, který porovnává podíl výnosu aktiva sníženého o bezrizikovou míru a směrodatnou odchylky výnosů v investičním majetku v různých sektorech. Přičemž americký 1-3 letý dluhopis je srovnávací základna pro bezrizikovou míru.  

Pokud vezmeme toto měřítko v potaz, spotřební sektor (zahrnující jídlo, maloobchod, nápoje, tabák a produkty osobní péče) je najednou tím nejlépe prosperujícím sektorem od roku 1993 (viz graf níže). Má sice o něco nižší roční výnos než energetika, ovšem u jeho výnosů dochází k nižším výkyvům. Graf také ukazuje, že sektory se spotřebním zbožím, energiemi a zdravotní péčí jsou jedinými, které investorům poskytují i po očištění rizika lepší výnosy než index S&P 500. 

Skutečnost, že se pouze tři z deseti sektorů ocitly nad indexem S&P 500 (pokud bereme rizikově upravený základ), jen zdůrazňuje důležitost diverzifikace. Řekněme, že běžný investor přecenil IT a finanční sektory. Potom by výnosy očištěné o riziko byly nižší než pasivní investice do indexu S&P. Ještě si všimněte, že telekomunikační sektor od roku 1993 přinášel jen minusové o riziko upravené výnosy.

 Sektorové bubliny od roku 1993, která bude další?


Graf ukazuje, jaký maximální pokles vloženého kapitálu proběhl u 10 sledovaných sektorů. Zde je dobře vidět, že největší poklesy zažily telekomunikační, finanční a IT sektory. U všech jsme mohli vidět enormní spekulace před splasknutím jejich bublin.

Na opačném konci grafu vidíme spotřební sektor a oblast zdravotní péče, a to v roli nejvíce defenzivních sektorů, kde maximální poklesy dosahovaly 29,6 procenta, respektive 35,3 procenta.


U bublin se však objevuje tendence k překroucení dat, a investoři tak mohou kvůli internetové bublině nespravedlivě vyhodnotit akcie IT firem jako nejrizikovější na celém světě.

Pokud si spočítáte maximální pokles od června 2003, tedy když z dat vyjmeme internetovou bublinu, tak se u IT sektoru tato hodnota dostala na 50,6 procenta. To je velmi blízko výsledkům celého trhu, když uvážíme, že index S&P 500 zaznamenal během finanční krize 51procentní pokles. Maximální pokles u telekomunikací za celé období dokonce vzrostl ze 42,4 procenta na 74,8 procenta.


Když přihlédneme ke třem různým bublinám v průběhu dvou desetiletí, otázka zní, která bublina bude ta další? Někomu by se mohlo zdát, že dobré výnosy očištěné o riziko v energetickém sektoru rychle přispějí k přeinvestovanosti. Už jsme si mohli všimnout několika začínajících bublin u solární a větrné energie. Proč bychom tedy měli přispívat ke zvětšování bubliny, která stejně jako všechny ostatní logicky splaskne?


Investoři by proto měli mít při posuzování budoucí výkonnosti jednotlivých sektorů neustále na mysli, že se situace v každém z nich může velmi rychle změnit.


Energetika od roku 1993 přinesla ty nejlepší výnosy očištěné o riziko


Jiným způsobem výpočtu o riziko očištěných výnosů je využití takzvaného informačního poměru (Information Ratio IR), který je upřesněním Sharpeho poměru. Informační poměr měří poměr průměrně dosaženého výnosu oproti odchylce od indexu.

V našich výpočtech jsme jako srovnávací základnu vzali index S&P 500. Na grafu níže pak můžete vidět jejich výsledky. Nejvýkonnějším sektorem od roku 1993 byla po očištění rizik energetika. Podívejte se také na to, jak se v tomto období pozitivně vyvíjel IT sektor, a to i navzdory vysoké volatilitě a poklesu.


Pět sektorů, které předvedly nejhorší výkon, byly sektor spotřebního zboží, materiálů, utilit, financí a telekomunikací.

Na základě těchto zjištění se v dalším článku ponoříme do tématu trochu hlouběji a pokusíme se odpovědět, zda byste se v budoucnu měli zcela vyhnout akciím finančního sektoru.

0 komentářů: