05 srpna 2011

Naznačují úspory amerických spotřebitelů pro burzy býčí směr?

Mathieu Bolduc, akciový analytik Saxo Bank

Soukromé úspory amerických občanů a míra amerických úspor jsou silným ukazatelem výkonnosti světových trhů. Když věci vypadají nejistě a důvěra spotřebitelů klesá, mezní sklon k úsporám lidí se zvyšuje, což zvyšuje osobní úspory. Jak zobrazuje graf č. 1, míra úspor negativně koreluje s vývojem indexu S&P 500. Při použití regresní analýzy vykazuje silnou 1%  hladinu významnosti.. Graf také zobrazuje masivní nárůst úspor v roce 2008 přesně v momentě, kdy se sebedůvěra investorů propadla. 
 

Graf č. 2 také zobrazuje, že jakmile důvěra spotřebitelů klesá, zásoba peněz roste (měnový agregát M1 – hotovostní oběživo + běžné vklady v bankách). Nejistota totiž způsobuje, že lidé ochraňují svůj majetek ve vysoce likvidních formách běžných účtů. To znamená, že investoři nenechávají své finance ve fondech peněžního trhu, což je zahrnuto v agregátu M2 (M1 + termínované vklady + ostatní vklady v bankách), ale ze strachu ponechávají své peníze na normálních spořících účtech. \Když je tedy  důvěra extrémně nízko, úspory rostou a jsou drženy na likvidních účtech. Takovýto stav signalizuje investiční potenciál trhu, jakmile nastane v důvěře investorů obrat.

Jenže co ohodnocení?I když se ukazatel PE přibližuje k minimu posledních 12-ti let (graf č. 3), mnozí jsou zvědaví, jestli společnosti akorát nesnížily náklady, aby zlepšily zisky, což způsobilo zlepšení ukazatele, ale růst může zůstat nízký. Tohle ale není ten případ.  Když se podíváme na graf č. 4, vidíme, že poměr hodnoty společnosti k tržbám (EV/Sales) v průběhu posledních 10-ti let ve všech odvětvích také klesal. Trhy se tedy zdají levné.  
Pro shrnutí, akciové trhy se zdají levné a nejistí investoři sedí na zvyšující se hromadě hotovosti. Jedná se možná o perfektní nastavení k tomu, aby se pokračovalo v dlouhém rally akciového trhu.

0 komentářů: