17 ledna 2012

Čínská makrodata předčila očekávání, EUR a AUD v Asii posilovaly

Andrew Robinson, 17. ledna 2012

EUR a AUD během asijské seance posilovaly poté, co růst čínské ekonomiky ve 4. čtvrtletí předčil tržní odhady, když oproti očekávaným 8,7 % zaznamenal meziroční nárůst o 8,9 % – i když je to stále méně než 9,1 % ve 3. čtvrtletí. Byla to nejpomalejší expanze za posledních deset čtvrtletí. Svou daň si vybral nižší vývoz a účinek opatření, jejichž cílem je zamezit bublinám na trhu nemovitostí a jiných aktiv, v důsledku čehož se růst za celý rok snížil z 10,4 % v roce 2010 na 9,2 %.
Ostatní čínská makrodata vykazovala podobné charakteristiky. Průmyslová výroba vzrostla meziročně oproti očekávaným 12,3 % o 12,8 % a maloobchodní tržby se oproti očekávaným 17,2 % zvýšily meziročně o 18,1 %. Opět tu existuje podezření, že lepší prosincová čísla jsou důsledkem toho, že firmy zrychlily výrobu, jelikož oslavy lunárního nového roku připadají letos na leden.
Pokud jde o další země v regionu, prosincové údaje o vývozu Singapuru jsou také překvapením a znamenají značné zlepšení. Domácí vývoz bez ropy vzrostl oproti revidovanému nárůstu o 1,4 % v listopadu meziročně o 9 %, zatímco vývoz elektroniky zaznamenal znovu neradostný výsledek – meziročně se v tomtéž měsíci propadl o 4,6 %. Stojaté vody rozvířil mohutný nárůst farmaceutických dodávek, které v listopadu vzrostly meziročně o 38,6 %.
Japonská vláda ponechala ve své lednové zprávě hodnocení ekonomiky beze změn. Uvádí, že ekonomika se pomalu zvedá, i když je po loňském březnovém zemětřesení stále v tíživé situaci. Výhled v oblasti vývozu byl ovšem poprvé za tři měsíce snížen na úroveň „zeslabující“; nejdůležitější roli zde sehrál vývoz do Asie jako důsledek krize v eurozóně.
Co se týče včerejší aktivity, není téměř o čem psát, pohyb v úzkých pásmech a celkově pomalé obchodování; státní svátek v USA k obchodování příliš nemotivoval. EUR pokračovalo po pátečním výprodeji ve stabilizaci na nižších úrovních. Na komentáře agentury Moody’s podobné komentářům S&P, že se francouzský rating AAA zřejmě ocitne v ohrožení, pokud nadále poroste poměr zadlužení k HDP, trhy reagovaly nevýrazně. Je zajímavé, že výnosy u první francouzské aukce po snížení ratingu byly nižší a nabízený objem se vyprodal.
Mezitím agentura S&P snížila úvěrový rating Evropského fondu finanční stability (EFSF), i když takový krok bylo možné vzhledem k pátečnímu vývoji očekávat. Okamžitě následovaly komentáře J.-C. Junckera z EU a K. Reglinga z EFSF, že úvěrová kapacita fondu se uvedeným rozhodnutím nijak nemění. Podpora EUR se zkonsolidovala, když ECB nakoupila španělské a italské dluhopisy.
Pokud jde o evropská makrodata, německé velkoobchodní ceny byly v prosinci mnohem nižší, v meziročním srovnání poklesly ze 4,9 % na 3,0 %. V meziměsíčním srovnání zůstaly na úrovni +0,7 % jako předchozí měsíc. Švýcarský index cen výrobců vykázal opačný trend, když vzrostl o 0,3 % m-m, přičemž konsenzus mluvil o úrovních -0,1 % a předchozí hodnota činila -0,8 %. V ročním vyjádření poklesly ceny o 2,3 %, tomuto poklesu předcházelo listopadové snížení o 2,4 %.

0 komentářů: