18 ledna 2011

USA: Nový standard, nebo staré zlaté časy?

Christian Tegllund Blaabjerg, www.saxobank.cz
Americká ekonomika urazila velký kus cesty od hrůz, kterými procházela v letech 2008 – 2009, ale oživení zatím nedokázalo překonat produkční mezeru. Nezaměstnanost se pohybuje kolem 10 % a rekordních 45 milionů Američanů stále pobírá potravinové lístky. Neschopnost splácet hypotéky přesahuje 9 %, objem spotřebitelských půjček se ročně snižuje o 2,9 % a mimo komodity všude stále zuří dezinflace. Co můžeme pro následujících dvanáct měsíců od největší světové ekonomiky očekávat?

Míra úspor zatím neporoste
Po celý rok 2010 procházel soukromý sektor procesem oddlužování, ať už formou splácení úvěrů nebo přiznáním neschopnosti splácet. Dostali jsme se sice blíže k udržitelné úrovni zadlužení, čeká nás však ještě poměrně dlouhá cesta, než se dostaneme na dlouhodobý normál.
Velkou neznámou pro rok 2011 zůstává, zda pro amerického spotřebitele skutečně nastávají nové časy,
nebo zda se jeho chování zase rychle vrátí zpět do vyjetých kolejí, kdy se míra dosahuje pouhých 2 – 3 procent ale každý musí mít iPad?
Míra úspor je nyní 5,7 %, což je mnohem více než 2 % v letech 2006 – 2007. Vzhledem k lepším výhledům pro rok 2011 ale předpokládáme, že se nebude dále zvyšovat. Spíše vidíme možnost mírného poklesu. To politici jenom uvítají, protože čím méně spotřebitelé spoří, tím více utrácejí. Soukromá spotřeba totiž představuje přibližně 70 % HDP, takže jakékoliv snížení míry úspor se okamžitě projeví na růstu HDP.

Za krátkodobým růstem stojí rozhazovačná politika
S ohledem na Obamův vánoční balíček bude veřejný sektor v roce 2011 menší brzdou, než jsme původně předpokládali. V tomto balíčku prezident prodlužuje Bushovy daňové úlevy, mění pravidla vyplácení dávek v nezaměstnanosti a zavádí daňové prázdniny vztahující se na daň ze mzdy. Očekáváme, že příspěvek výše zmíněných opatření k růstu HDP bude v roce 2011 dosahovat 0,5 %.

Soukromé investice čeká útlum
Když na podzim roku 2008 firmy v panice prudce omezily zásoby a investice, stáhly hospodářský růst hlouběji do záporných čísel. Když si firmy uvědomily svou přehnanou reakci, došlo k opětovnému nastartování tvorby zásob. Ty jsou nyní opět na úrovních před krizí a další růst výrobního sektoru tedy závisí na spotřebitelských výdajích. Očekáváme proto, že cyklus zásob doběhne do svého konce v druhé polovině roku.
Očekáváme, že propad v prodeji bydlení bude pokračovat i v roce 2011. Ceny domů mohou skutečně po většinu měsíců v příštím roce klesat, což může být brzdou celkového růstu ekonomiky. Předpokládáme stabilní úroveň neschopnosti splácet hypotéky, protože většinu otřesů souvisejících s fixací hypotečních sazeb už máme za sebou. Ještě zdaleka jsme se ale nevypořádali se vším. Fed vyvinul velké úsilí, aby trhu s bydlením dosáhl oživení, ale všechna opatření včetně nízkých sazeb a daňových úlev selhala. Skutečný problém nízkých hypotečních sazeb byl v rámci celého procesu buď špatně pochopen, nebo dokonce ignorován. V minulém desetiletí nevěnovalo mnoho pozornosti skutečnosti, že při refinancování hypotéky dlužník nejen získá výhodnější úročení, ale dochází také k prodloužení hypotéky. To může být obzvláště nepříjemné pro baby-boom generaci, která bude brzy odcházet do důchodu.

Na pořadu dne je dezinflace
Očekáváme, že v roce 2011 nás bude provázet dezinflace. Za nedávný růst cen podle našeho názoru může kombinace dvou důvodů. Prvním je nižší poptávka po disponibilní hotovosti. Druhý důvod představuje mylná domněnka, že kvantitativní uvolňování povede k přílivu peněz do ekonomiky, což způsobí všeobecný nárůst cen.
Pokud se jazýček vah nachýlí spíše k prvnímu z vysvětlení, potom vyhlídky rizikových aktiv nejsou špatné. Americká ekonomika má podle našeho názoru ve srovnání s Velkou Británií, Eurozónou nebo Japonskem lepší vyhlídky. Očekáváme růst HDP o 2,7 % s potenciálem dalšího posilování. Trvalé udržení tohoto tempa hospodářského oživení může být ale ohroženo problematickým trhem práce, deflačními tlaky a oddlužováním domácností.

0 komentářů: