21 září 2011

21.9. Kouřící výnosy - tabákovým společnostem se daří

Manuel Araujo, akciový analytik Saxo Bank

V rámci seriálu Ďábelské akcie jsme se zaměřili na úspěšné fondy, které investují do hříšných akcií. Tentokrát se podíváme na výkonnost tabákových akcií. Graf 1 a 2 ukazuje, že tabákovému průmyslu se ve srovnání se světovým akciovým trhem vede lépe. Graf 1 pak zobrazuje nepoměr výkonu Swedich Match AB ve srovnání s indexem MSCI World a tabákovým sektorem jako celku.

Tomuto oboru se daří zejména díky tvorbě hotovosti a defenzivní povaze sektoru spolu s omezeným inflačním potenciálem výchozí suroviny. Tabákové listy se kupují dopředu jednou za rok a pěstují se globálně, což omezuje nabídkové šoky. Navíc tento průmysl nabízí atraktivní výnos (v průměru 4,3%), Reynolds American dokonce vykazuje 9,8%.Příležitosti a rizika
Zhruba 80 procent světové spotřeby mají na svědomí rozvíjející se trhy, které se tak starají o přirozený růst. Kuřáckou velmocí je Čína, viz graf 3. Její tabákový průmysl je však v tuto chvíli ovládán státním monopolem.V současné době mají rozvíjející se země na svědomí méně než polovinu zisků tabákového průmyslu. Disponibilní příjem těchto zemí ale roste a tak by měl růst také jejich podíl na zisku těchto firem. Organický růst je kromě rozvíjejících se trhů mírný a akvizice zůstávají při nízkém zadlužení sektoru a výrazné tvorbě hotovosti potenciálním katalyzátorem.

Tabákový průmysl ale není sázka na jistotu. Tady jsou klíčová rizika: 1) regulatorní rizika a zvyšování daní; 2) rostoucí konkurence na trzích rozvinutých zemí; 3) měnové riziko; 4) legislativa díky debatám o vlivu kouření na zdraví; 5) rostoucí nezaměstnanost v rozvinutých zemí, díky čemuž kuřáci preferují levné značky před prémiovými. Navíc nízká beta těchto akcií je dvousečnou zbraní, protože zatímco v nejistých časech je atraktivní, při oživení roste akcie pomaleji.

Graf 3 ukazuje, že z pohledu valuace se velké společnosti s “udržitelným” EPS obchodují s přirážkou vůči svému pětiletému průměru dvanáctiměsíčního očekávaného poměru P/E.


Avšak investoři by neměli zapomenout, že lepší výkonnost ospravedlňuje přirážku jen někdy.

0 komentářů: