29 září 2010

Kdo je na tom hůře? USD nebo EUR?

USD je slabý, protože svět je přesvědčen, že Fed je rozhodnutý v rámci boje proti riziku deflace a slabého růstu USD devalvovat. Poslední zasedání FOMC toto přesvědčení jenom podpořilo a napomohlo k oslabení USD, protože Fed se podle všeho chystá k dalším nakupům aktiv. Trh je zároveň také přesvědčen, že zbytku světa se bude dařit relativně dobře, což vytváří nebývale velký rozdíl v očekáváních.

Euro je poslední dobou mnohem silnější, což alespoň částečně plyne ze skutečnosti, že ECB ve srovnání s USA přijala poměrně málo opatření k posílení likvidity, a to i přesto, že nakupuje dluhopisy problémových zemí z periférie eurozóny, jako jsou Irsko či Řecko. V současné době se tedy zdá, že USD se potýká s mnohem vážnějšími problémy než euro; my však očekáváme, že tato situace by se v následujících měsících mohla změnit, zejména až trh zjistí, že růstová očekávání týkající se zbytku světa přinášejí jenom zklamání a že na americký scénář „decouplingu“ prozatím nedojde, i když ve vzdálenější budoucnosti se tento scénář na pořad dne nakonec dostat může.

Pokud jde o Evropu, stále relativně přísná politika ECB a potíže na periferii eurozóny spolu s hrozícím zpomalením poptávky po vývozu v jediné evropské zemi, které se daří dobře, tj. Německu, by mohly znamenat oslabení eura, jelikož ECB bude vzhledem k velmi slabým fundamentům nucena změnit svůj postoj, nemluvě už o zvláštních rizicích, které pro bankovní systém představuje problematika státních dluhů, již je třeba efektivně vyřešit.

Důsledky oslabení USD
Nejzávažnějšími důsledky dalšího oslabování USD jsou eroze hodnoty zboží vyváženého ze zemí, které jsou závislé na vývozu do Spojených států, a eroze hodnoty aktiv oceňovaných v dolarech – zejména rezerv centrálních bank. Situace je obzvláště palčivá v Číně, která má obrovské a rychle se znehodnocující rezervy v USD a která je závislá na exportních sektorech své ekonomiky. Pro americkou ekonomiku je slabší USD z krátkodobého hlediska určitým přínosem, jelikož přispívá ke snižování deficitu běžného účtu USA, což je problém, který je nutné v dlouhodobém výhledu řešit. Aby ve světě mohlo dojít k řádnému oživení, je třeba odstranit dlouhodobou nerovnováhu (nadměrná spotřeba v USA / nadměrné úspory a vývoz v Asii).

0 komentářů: