09 listopadu 2011

9.11. Mayday! Akcie lodní přepravy klesají

Kristoffer Bratteli, akciový analytik Saxo Bank

Frontline, největší světová společnost provozující námořní tankery, zaznamenala za minulý týden při prodeji lodí ztrátu 30 milionů dolarů. Každý normální člověk by se zeptal, proč dělají takovou “blbost”. Pravda se ukrývá v nízkých cenách za lodní přepravu, která je dokonce pod náklady. Proto lodní přepravci prodělávají peníze a ubývá jim hotovost. To vysvětluje, proč se akcie firem Frontline a Torm ve srovnání s loňským rokem obchodují o 80 procent levněji, jak ukazuje červená čára v grafu 1.

Dále, firmy jako Norden, Jinhui nebo Golden Ocean, které přepravují pevný náklad, neztratily na hodnotě tolik jako firmy s tankery, které vozí náklad kapalný. Obecně ale platí pro celou lodní přepravu, že nabídka převyšuje poptávku, ceny jsou nízké a hotovost se vytrácí.

Z grafu 2 je zřejmé, že všechny zmíněné akcie z lodní přepravy se obchodují pod svojí účetní hodnotou (P/B <1). Torm se obchoduje za 0.08 své účetní hodnoty. Znamená to tedy, že jsou tyto akcie levné?S ohledem na zoufalé ceny za přepravu, převis nabídky a fakt, že použité lodě se prodávají pod (účetní) cenou, pravděpodobně ne.

Cyklické odvětví
Lodní přeprava je svojí cyklickou povahou známá. Růstový cyklus pro nákladní přepravu skončil na přelomu let 2007/2008 a od té doby míří směrem dolů. Fundamentálně trhy čekají, že budoucnost bude obtížná a s růstem se v brzké době nedá počítat.

Ve chvíli, kdy bude zřejmý růstový trend, budou mít akcie část rally již za sebou. Investoři by proto měli sledovat vývoj cen lodní přepravy a akcie, které na ně reagují jako je například Frontline a Golden Ocean, a zachytit příležitost k výraznému růstu.

0 komentářů: