08 září 2010

8.9. EUR pod tlakem zátěžových testů a slabých dat oslabuje

Andrew Robinson, Senior Forex Market Analyst, Saxo Bank

Ve středu pozornosti trhu byla přes noc Evropa, jelikož pozitivní údaje o zaměstnanosti z minulého týdne se rozplynuly a v kurzu je znovu averze vůči riziku. Na hladinu se opět vynořily obavy ze zadlužení států EU.

WSJ totiž otiskl článek, v němž se píše, že zátěžové testy evropských bank podcenily expozici vůči státním dluhům. V reakci na to se rozdíly v úročení dluhopisů zvětšily, přičemž poslední kapkou, která poslala EUR dolů, byly slabé výsledky podnikových objednávek v Německu (pro změnu!).

V USA nebyly zveřejněny žádné údaje, které by stály za povšimnutí, takže nálada na Wall Street se odvíjela od znepokojení panujícího v evropském finančním sektoru a trh přišel o část svých impozantních zisků z minulého týdne. Jediným údajem zveřejněným v USA byla týdenní spotřebitelská důvěra ABC, která se zlepšila (?) o dva body na -43, ale od konce dubna 2008 se jí stále nepodařilo dostat pod hladinu -40.

Dnešní asijská seance se zpočátku nesla ve znamení zveřejnění řady dat z Japonska; ta však měla na denní měnová pásma jen malý vliv. USDJPY se i nadále ostýchá údajných opčních bariér na úrovni 83,50, i když dalším komentářům ministra financí J. Nody věnoval jen malou pozornost.

Ministr zopakoval, že v případě potřeby budou při dalším posílení JPY přijata rozhodná opatření a že nedávné pohyby měny jsou zjevně jednostranné. Pokud jde o „pohyby“, byl o něco konkrétnější, když řekl, že zahrnovaly intervence na devizovém trhu. Je i nadále „velmi znepokojen“ vlivem kurzu JPY na ekonomiku a měnové pohyby sleduje s „velkým zájmem“. Je to stále stejná písnička. Myslí si snad, že mu trh nevěnuje dostatek pozornosti? A překvapí nás v dohledné době nějakou intervencí?

K věrohodnosti tvrzení, že za nedávným posilováním JPY stojí částečně „skutečné peníze“, mezitím přispěla i data zveřejněná dnes ráno ministerstvem financí. Čína totiž v červenci ještě rozšířila své nákupy krátkodobých japonských dluhopisů o čistých 640,8 mld. JPY oproti červnovým 508 mld.

JPY, přičemž ale v čistém vyjádření prodala středně- a dlouhodobé japonské státní dluhopisy v hodnotě 57,7 mld. JPY. Přesto se však jedná o čistý pozitivní příliv ve výši 583,1 mld. JPY. Pokud jde o ostatní zveřejněná data, růst bankovních půjček v srpnu i nadále klesal, a to meziročně o 1,9 %, což je o něco více než červencových -1,8 %. Část tohoto dalšího poklesu může být samozřejmě způsobena fundamentálními faktory, protože růst půjček dosáhl svého vrcholu loni v květnu, ale i přesto je to známkou slabé poptávky a přetrvávajících obav z deflace.

V kalendáři máme pro dnešek z Evropy obchodní bilanci Německa, ceny nemovitostí a průmyslovou výrobu ve Velké Británii, švédské HDP a německou průmyslovou výrobu, zatímco severoamerické seanci budou dominovat údaje z Kanady, a to informace o počtu vydaných stavebních povolení a oznámení Bank of Canada o úrokových sazbách. V USA nejsou ke zveřejnění naplánovány žádné údaje.

0 komentářů: